Služby

Ponuka služieb:
 

  • Predaj, montáž, kontrola, opravy hasiacich prístrojov
  • Predaj, kontrola, hydrantových systémov a požiarnych vodovodov
  • Predaj výstražných tabuliek, symbolov a piktogramov
  • Vykonávanie činnosti požiarneho technika a bezpečnostného technika